Menampilkan 38586 hasil

Deskripsi Arsip
Pratinjau Hasil Cetak Lihat:

3080 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

!"st ASIAN BEACH GAME Bali 28 Oktober 2016
!"st ASIAN BEACH GAME Bali 28 Oktober 2016
"Aangekomen brieven van de classis Walcheren en advies over het samenvoegen der H. Sacramenten". Ingekomen brieven van de classis Amsterdam
"Aangekomen brieven van de classis Walcheren en advies over het samenvoegen der H. Sacramenten". Ingekomen brieven van de classis Amsterdam
"Aangekomen brieven van de classis in Noorden Zuid-Holland". Ingekomen brieven van de gedeputeerden tot de indische zaken (Deputatis ad res Indicas) van diverse classes.
"Aangekomen brieven van de classis in Noorden Zuid-Holland". Ingekomen brieven van de gedeputeerden tot de indische zaken (Deputatis ad res Indicas) van diverse classes.
"Aankomende brieven en verantwoordingen van den koster Warnas"
"Aankomende brieven en verantwoordingen van den koster Warnas"
"Aankomende brieven". Kopieboek van ingekomen stukken
"Aankomende brieven". Kopieboek van ingekomen stukken
"Aceh Membangun"
"Aceh Membangun"
"Adoptien en visiterapporten mitsgaders Rollen der Lidmaaten op Java's Oostkust". Lijsten van lidmaten en verrichte dopen te Japara, Semarang, Soerabaja, Cheribon en andere plaatsen in Java's Noordoostkust, rapporten van kerkvisites, met bijgebonde aktes van adoptie en doopcedullen (1720 - 1724)
"Adoptien en visiterapporten mitsgaders Rollen der Lidmaaten op Java's Oostkust". Lijsten van lidmaten en verrichte dopen te Japara, Semarang, Soerabaja, Cheribon en andere plaatsen in Java's Noordoostkust, rapporten van kerkvisites, met bijgebonde aktes van adoptie en doopcedullen (1720 - 1724)
"Afgaand Patrias Brievenboek" brievenboeken
"Afgaand Patrias Brievenboek" brievenboeken
"Afgaand Patrias Brievenboek" brievenboeken
"Afgaand Patrias Brievenboek" brievenboeken
"Afgaand Patrias Brievenboek" brievenboeken
"Afgaand Patrias Brievenboek" brievenboeken
Hasil 1 s.d 10 dari 38586